PANGKAT

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

KP REGULER

 • Masa kerja minimal 4 th dlm pangkat terakhir
 • Tidak melampaui pangkat atasan langsung
 • Fc SK CPNS dan PNS
 • Fc SK KP terakhir
 • Fc SKP 2 th terakhir (download skp)
 • Fc ijazah dan transkip nilai terakhir
 • Fc karpeg dan konversi nip
 • Fc sertifikat ujian dinas
 • Fc SK mutasi

KP PILIHAN  YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

 • Fc SK KP terakhir
 • Fc SK mutasi
 • Fc SK jabatan dan surat pernyataan pelantikan
 • Fc SKP 2th terakhir (download SKP )
 • Fc karpeg dan konversi nip
 • Fc SK pembebasan sementara dari jabatanfungsional
 • Fc ijazah dan transkip nilai terakhir
 • Fc sertifikat ujian dinas

KP PILIHAN  YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

 • Masa kerja minimal 2 th dlm pangkat terakhir
 • PAK asli
 • Fc SK CPNS, PNS, SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
 • Fc SK KP terakhir
 • Fc SK mutasi
 • Fc SK kenaikan jabatan
 • Fc SKP 2th terakhir
 • Fc karpeg dan konversi nip
 • Fc ijazah dan transkip nilai terakhir